Despre noi

Obiectivul Sindicatului

Sindicatul are ca obiectiv principal organizarea unitatii si fortei de actiune a membrilor sai pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor generale şi legitime ale membrilor de sindicat.

Statut

Descarca Statut Sindicat Culturalia

Dobandirea si încetarea calitatii de membru al SAMCC

 – Poate deveni membru al Sindicatului orice salariat din domeniul culturii, care îşi exprimă dorinţa în acest sens, recunoaşte şi respectă Statutul Sindicatului şi se angajează să lupte pentru realizarea scopurilor şi atingerea obiectivelor Sindicatului;

 – Calitatea de membru este incompatibila cu calitatea de membru al altui sindicat de acelasi tip;

 

Acord colectiv privind raporturile de serviciu la nivel de unitate

Descarcă Acordul colectiv

 

Contract colectiv de munca la nivel de unitate

Descarca contract

 

Model adeziune pentru membri noi ai Sindicatului Culturalia  

Descarca adeziune

 

Certificat de inscriere a persoanei juridice 

Descarca pag.1      Descarca pag.2      Descarca pag.3     Descarca pag.4     Descarca pag.5