Contact

 

 

Ana Marin  (presedinte) – 0722. 438. 796

Mihai Mateescu (vicepresedinte) – 0745.043.731

Iuliana Mircea (secretar general)- 0729. 266. 235

 

sindicatculturalia@gmail.com

secretariatculturalia@gmail.com

 

B-dul Bucureștii Noi nr. 76, bl.
A12, sc. A, et. 4, ap.19, Sector 1, București,