Sindicatul angajatilor din Ministerul Culturii  – Culturalia (SAMCC), se constituie la data 3.11.2017, pe baza dreptului de liberă asociere, în scopul apărării drepturilor prevăzute în legislaţia naţională, în contractele colective şi individuale de muncă sau în acordurile colective de muncă, precum şi în pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, pentru promovarea intereselor profesionale, economice şi sociale ale membrilor săi.

 

 

Sindicatul angajatilor din Ministerul Culturii  – Culturalia (SAMCC)   este un sindicat reprezentativ la nivel de unitate in baza hotărârii Jud. Buftea nr. 4170/2017 precum  și membru  al Federatiei Publisind.